Seks nye erhvervsgrunde omkring Horsens

Vi har netop opkøbt cirka 260.000 kvadratmeter erhvervsjord fordelt på seks grunde af Horsens Kommune, hvor vi vil udvikle og bygge erhvervsfaciliteter. Vi oplever stor efterspørgsel efter mere plads særligt inden for transport og logistik, og mange aktører viser interesse for Horsens som lokation, ligesom mange virksomheder – både i og uden for Horsens – fortsat efterspørger nye faciliteter, domiciler mv. samt udvidelse af eksisterende faciliteter. Den udfordring vil vi gerne hjælpe med at løse ved at klargøre og tilbyde attraktive grunde til virksomheder.

De seks grunde omfatter cirka 50.000 kvadratmeter i erhvervsparken Nova langs Egeskovvej ved Gedved, godt 11.000 kvadratmeter i Bygholm Business Park ved Silkeborgvej og endelig fire stykker jord i Erhvervsområdet Vega omkring DSV i Lund, som er henholdsvis 25.000, 60.000 og to gange 57.000 kvadratmeter.

Hent PDF

Erhvervsparken Nova,
Egeskovvej

Bygholm Business Park,
Silkeborgvej

Erhvervsområdet Vega,
Lund